Terreinen bouwklaar maken

Alvorens een bouwproject van start gaat is er vaak al veel werk verzet. Het vrijmaken van het terrein, vellen van bomen en struiken, verwijderen van ongewenste pioniersbegroeiing en het beschermen van te behouden bomen is niet te onderschatten. Hier biedt de expertise van onze boomverzorgers een absolute meerwaarde.

We vellen bomen en struiken volgens de regels van de kunst, frezen of graven de stronken uit en voeren alles af, zodat jouw bouwproject vlot van start kan gaan. Eventueel vullen we meteen de grond aan met goede teelaarde of doen we dat later, als je de tuin gaat aanleggen.

Mini-bosbeheer

Ook bosbeheer (op kleine schaal) behoort tot onze taken. We denken daarbij aan het omvormen van een verwilderd stuk bos tot speelbos bijvoorbeeld.

We selecteren de te behouden bomen zodat de meest waardevolle de ruimte krijgen om te groeien. We verwijderen exoten en ongewenste onderbegroeiing en snoeien daar waar de veiligheid in het gedrang komt. Bovendien geven we advies voor het beheer in de toekomst. Zo creëren we een habitat voor waardevolle planten- en diersoorten in relatie met de omliggende natuur. Een stapje in de goede richting naar meer biodiversiteit.

Graag ons deskundig advies en een vrijblijvende offerte op maat? Geef ons een seintje via het contactformulier.

Contacteer ons

Bomen & Tuinen Brasseur   •   info@bomen-tuinen.be   •   0474 48 25 19